Rīgas Kultūru vidusskola

Laikmetīga skola!

Dienas režīms
1.
8.00 - 8.40
2.
8.45 - 9.25
3.
9.35 - 10.15
4.
10.25 - 11.05
Pusdieno 1.a,b; 2.a,b,c; 3.a,b; 10.a,b,c klases
5.
11.30 - 12.10
Pusdieno 4.a,b; 5.a,b,c; 6.a,b,c; 11.a,b,c klases
6.
12.35 - 13.15
Pusdieno 7.a,b,c; 8.a,b,c; 9.a,b; 12.a,b,c klases
7.
13.35 - 14.15
8.
14.20 - 15.00
9.
15.05 - 15.45

Vispārējā vidējā izglītībā


IESTĀJPĀRBAUDĪJUMA REZULTĀTI

Iesnieguma forma
25. vai 26. jūnijā no plkst. 10:00 līdz 16:00, Rīgas Kultūru vidusskolā, 208. telpā (Ganību dambī 7)
Iestājpārbaudījumu izturējušie pretendenti skolā iesniedz:

  1. direktoram adresētu vecāku vai pilngadīga izglītojamā iesniegumu (Iesnieguma forma);
  2. apliecības par vispārējo pamatizglītības un sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu;
  3. jāuzrāda iestājpārbaudījumā saņemtā koda lapiņa;
  4. ja izglītība iegūta citā valstī, pretendents iesniedz izglītības dokumentus, kas raksturo un apliecina apgūto mācību saturu un sasniegumu vērtējumu attiecīgajā izglītības pakāpē, ievērojot normatīvo aktu prasības;
  5. medicīnisko karti (veidlapu Nr.026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u).

! Dokumentu neiesniegšanas gadījumā, vieta tiek anulēta.

Iestājpārbaudījuma rezultāti

Saite uz rezultātiem: https://iestajparbaudijums10kl2020.beveronija.lv/rezultati/119
19.06.2020. skolas mājas lapā tiek publicēts izglītības programmas virzieniem reģistrēto skolēnu saraksts, kas iestājpārbaudījumā ieguvuši augstākos vērtējumus un var pieteikties uzņemšanai Rīgas Kultūru vidusskolā.

Info

Info

1. solis REĢISTRĒJIES IESTĀJPĀRBAUDĪJUMA KĀRTOŠANAI

No 25. maija līdz 10. jūnijam elektroniski reģistrējies elektroniski tīmekļa vietnē https://iksd.riga.lv/lv/pieteikums-kombinetam-iestajparbaudijumam

2. solis REĢISTRĒJIES SKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS VIRZIENAM

No 27.05. līdz 18.06.2020. plkst. 18:00 elektroniski reģistrējies izvēlētajam izglītības programmas virzienam Rīgas Kultūru vidusskolā šeit: ej.uz/konkurssRKV2020.
Skolas piedāvātie izglītības programmas virzieni:

../ico/pdf.gif Vispārējās vidējās izglītības programmas padziļināto un specializēto kursu piedāvājums sākot ar 2020./2021. m.g.

3. solis KĀRTO IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU

15.06.2020., plkst. 11:00 izvēlētajā iestājpārbaudījuma kārtošanas vietā kārto iestājpārbaudījumu.
../ico/pdf.gif Iestājpārbaudījuma programma

4. solis IESTĀJPĀRBAUDĪJUMA REZULTĀTIRīgas Kultūru vidusskola

Rīga, Ganību dambis 7,
LV - 1010

Transporti:
5., 9. tramvajs (Kultūru vidusskola);
2. autobuss (Pētersalas iela);
1, 19., 24. trolejbuss (Pētersalas iela).

Kontakti:

E-Klase VISC IZM LNVM Basketbols FIZMIX CAE soma