Vispārējā vidējā izglītībā


Informācijas dienas

Uzņemšana 10. klasē 2023./2024. m.g.

UZŅEMŠANAS PROCESS
1. SOLIS REĢISTRĒŠANĀS KONKURSAM
     Izvēlies skolas izglītības programmas virzienu, augšupielādē nofotografētu CE sertifikātu, sekmju izrakstu un apliecību.
     Reģistrēšanās vietne tiks atvērta 21. jūnijā plkst. 9.00, slēgta 26. jūnijā plkst. 23.55.
     Reģistrēšanās saite būs pieejama šeit.

2. SOLIS KONKURSA REZULTĀTI
     27.06.2023. no plkst. 15.00. Rīgas Kultūru vidusskolas tīmekļa vietnē www.RKV.lv būs pieejami konkursa rezultāti. Sarakstā pretendents sevi varēs identificēt pēc Apliecības par pamatizglītību dokumenta numura.

3. SOLIS DOKUMENTU IESNIEGŠANA
     Konkursu izturējušie pretendenti skolā (klātienē) iesniedz dokumentus 28. vai 29. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Konkursu izturējušie pretendenti skolā iesniedz: ! Dokumentu neiesniegšanas gadījumā, vieta tiek anulēta.

Skolēnu uzņemšana Rīgas valstspilsētas pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10. klasēs (klātienes programmās) 2023./2024. mācību gadā notiks konkursa kārtībā.
     Lai paaugstinātu izglītības kvalitāti, Rīgas valstspilsētas pašvaldība ir noteikusi minimālās prasības skolēnu uzņemšanai 10. klasē. Lai skolēns pretendētu uz iestāšanos 10. klasē, mācību sasniegumi, beidzot 9. klasi, visos mācību priekšmetos nedrīkst būt zemāki par 4 ballēm, vērtējumam latviešu valodā jābūt ne zemākam par 5 ballēm, bet vērtējumam centralizētajos eksāmenos (latviešu valoda, matemātika, svešvaloda) - ne zemākam par 35 procentiem.
     Iepriekš minētās prasības netiks piemērotas pretendentiem, kuri mācās vai ieguvuši pamatizglītību ārpus Latvijas.
     Rīgas Kultūru vidusskolas uzņemšanas kritēriji un papildu prasības uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības pakāpē - 04.04.2023. Iekšējie noteikumi Nr. VSKU-23-5-nts "Izglītojamo uzņemšanas noteikumi Rīgas Kultūru vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā"
Rīgas Kultūru vidusskolas Vispārējās vidējās izglītības programmas padziļināto un specializēto kursu piedāvājums 2023./2024. m.g. apskatāms šeit: ej.uz/izglitibaRKV2021