1. klasē


Uzņemšana 1. klasē 2023./2024.m.g.

Pretendentu reģistrēšana

Kad reģistrēt bērnu pirmajai klasei?
Vecāki var piereģistrēt bērnu skolā no brīža, kad bērnam aprit pieci gadi (obligātās izglītības vecums).
Reģistrēties iespējams aizpildot iesniegumu – veidlapas paraugs: Iesnieguma veidlapa rindā uz 1. klasi
Infografika par bērnu pieteikšanu un uzņemšanu 1. klasē
Kā pieteikt bērnu 1. klasei Rīgas valstspilsētas skolās? [VIDEO]

Bērna uzņemšanas kārtība Rīgas skolās

info

Bērna pieteikšana 1. klasei Rīgas skolās

info