Rīgas Kultūru vidusskola

Laikmetīga skola!

Dienas režīms
1.
8.00 - 8.40
2.
8.45 - 9.25
3.
9.35 - 10.15
4.
10.25 - 11.05
Pusdieno 1.a,b; 2.a,b,c; 3.a,b; 10.a,b,c klases
5.
11.30 - 12.10
Pusdieno 4.a,b; 5.a,b,c; 6.a,b,c; 11.a,b,c klases
6.
12.35 - 13.15
Pusdieno 7.a,b,c; 8.a,b,c; 9.a,b; 12.a,b,c klases
7.
13.35 - 14.15
8.
14.20 - 15.00
9.
15.05 - 15.45

1. klasē


Uzņemšana 1. klasē

     18.05.2020. skola uz deklarēto dzīvesvietas adresi ir izsūtījusi ierakstītu vēstuli par uzņemšanu 1. klasē 2020./2021. m.g. Vecāki, kuri vēstulē ir saņēmuši apstiprinājumu par uzņemšanu, iesniedz skolai iesniegumu līdz 04.06.2020., pretējā gadījumā vieta tiek anulēta. Iesnieguma veidlapa: Iesnieguma veidlapa uzņemšanai 1. klasē (2 lpp.)
Iesnieguma iesniegšanas veidi:
     1) elektroniski parakstītu nosūtīt uz skolas e-pastu: pasts
     2) izdrukāt, parakstīt un ievietot skolas pastkastītē (pie vārtiem no Ganību dambja puses)
     3) iesnieguma veidlapu var saņemt un aizpildīt arī skolas lietvedībā, iepriekš telefoniski vienojoties par apmeklējuma laiku pa tālr.67969118.
Skolas formu pasūtīšana

     Vecāki (likumiskie pārstāvji) var pieteikt bērnu skolā, kad bērns sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi).
     Reģistrācija 1. klasei notiek elektroniski izglītības iestādē. Līdzi jāņem vecāka (likumiskā pārstāvja) personu apliecinošu dokumentu un bērna personu apliecinošu dokumentu vai dzimšanas apliecību.
     Ar Rīgas domes saistošajaiem noteikumiem var iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/272231-par-kartibu-kada-registrejami-iesniegumi-par-berna-uznemsanu-1-klase-rigas-pilsetas-pasvaldibas-izglitibas-iestades

InfoRīgas Kultūru vidusskola

Rīga, Ganību dambis 7,
LV - 1010

Transporti:
5., 9. tramvajs (Kultūru vidusskola);
2. autobuss (Pētersalas iela);
1, 19., 24. trolejbuss (Pētersalas iela).

Kontakti:

E-Klase VISC IZM LNVM Basketbols FIZMIX CAE soma