1. klasē


Uzņemšana 1. klasē

Iesnieguma iesniegšanas veidi:
     1) elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz Skolas e-pastu pasts,
     2) izmantojot portālā Latvija.lv pieejamo pakalpojumu "Iesniegums iestādei".
     3) ja nav iespējas iesniegt elektronisku iesniegumu, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, lūdzam par papīra formāta iesnieguma par bērna uzņemšanu Skolas 1. klasē iesniegšanu sazināties ar Skolas lietvedību, zvanot pa tālr. 67969118 vai rakstot uz Skolas e-pastu pasts

Pretendentu reģistrēšana

Kad reģistrēt bērnu pirmajai klasei?
Vecāki var piereģistrēt bērnu skolā no brīža, kad bērnam aprit pieci gadi (obligātās izglītības vecums).
Reģistrēties iespējams aizpildot iesniegumu – veidlapas paraugs: Iesnieguma veidlapa rindā uz 1. klasi
Infografika par bērnu pieteikšanu un uzņemšanu 1. klasē