Pašpārvalde


Skolas Izglītības padome

     Skolas Izglītības padomes sastāvā tiek ievēlēts pārstāvis no katras klases, kā arī divi pedagogi un skolas administrācija. Priekšsēdētāju ievēl pirmajā padomes sanāksmē. Deleģētie pārstāvji informē pārējos vecākus un pedagogus par notiekošo skolas dzīvē.

Skolēnu dome

Skolēnu domes darbības mērķis ir panākt skolēnu un skolas vadības interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas darbā, sabiedriskā darba organizēšanā. Apgūstot atbilstošās kompetences, pilnveidot pilsonisko līdzdalību. Skolēnu dome veido sadarbību ar Rīgas skolēnu domi, citām skolēnu domēm Rīgā kā arī citām jauniešu organizācijām. Skolēnu dome iesaistās Rīgas skolēnu domes organizētajās diskusijās un semināros. Organizē skolas pasākumus - Skolotāju dienu, Ziemassvētku balli, Sporta dienu u.c. Skolēnu domes viens no galvenajiem uzdevumiem ir popularizēt sabiedrībā Rīgas Kultūru vidusskolu. Skolēnu domes prezidentu ievēl, 2.semestra beigās demokrātiskās vēlēšanās 10.-12. klašu skolēni. Skolēnu domes ministru kabinets tiek ievēlēts 2.semestra pēdējā aprīļa sēdē demokrātiskās vēlēšanās. Skolēnu domes sanāksmes notiek pirmdienās. Nepieciešamības gadījumā tiek rīkotas biežāk (skatīt informāciju SD instagram kontā).