Pašpārvalde


Dome

     Skolas Domes sastāvā tiek ievēlēts pārstāvis no katras klases, kā arī divi pedagogi un skolas administrācija. Priekšsēdētāju ievēl pirmajā Domes sanāksmē. Deleģētie pārstāvji informē pārējos vecākus un pedagogus par notiekošo skolas dzīvē.

Skolēnu padome

     RKV Skolēnu padome (SP) ir skolas organizācija, kurā brīvprātīgi darbojas 10.-12.klašu skolēni.
    Skolēnu padomes darbības mērķis ir panākt skolēnu un skolas vadības interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas darbā, sabiedriskā darba organizēšanā, abgūstot atbilstošās kompetences.
     Skolēnu padome veido sadarbību ar Rīgas skolēnu domi, citām skolēnu domēm Rīgā kā arī citām jauniešu organizācijām. Skolēnu padome iesaistas Rīgas skolēnu domes orgnizētajās diskusijās un semināros. Organizē skolas paasākumus - Skolotāju dienu, Ziemassvētku balli, Sporta dienu.
    Skolēnu padomes viens no galvenajiem uzdevumiem ir popularizēt sabiedrībā Rīgas Kultūru vidusskolu.
    Skolēnu padomes prezidentu ievēl, 2.semestra beigās demokrātiskās vēlēšanās 10.-12. klašu skolēni.
    Skolēnu padomes ministru kabinets tiek ievēlēts 2.semestra pēdējā aprīļa sēdē demokrātiskās vēlēšanās padomes vidū.
    Skolēnu padomes sanāksmes notiek pirmdienās plkst. 12:10 406.kabinetā, nepieciešamības gadījumā tiek rīkotas biežāk (skatīt informāciju SP instagram kontā).
Skolēnu padomes jaunumi