RKV vīzija


Misija, vīzija, vērtības

Vīzija
Laikmetīga izglītība ikviena izaugsmei mainīgā pasaulē.

Misija
Sadarbībā balstīta skola, kura piedāvā katram skolēnam jēgpilnā jaunrades brīvībā, multikulturālā, mūsdienīgā un drošā vidē pilnveidot savas kompetences potenciāla realizēšanai nākotnē.

Vērtības
CIEŅA, SADARBĪBA, UZTICĒŠANĀS, Kultūru daudzveidība, mācīšanās izaugsmei, jaunrade.