Piekļūstamības ziņojums


Piekļūstamības ziņojums (publicēts: 22.03.2021.)

     Rīgas Kultūru vidusskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

     Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni – www.rkv.lv

     Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās "Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai".


     Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

     Rīgas Kultūru vidusskolas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445.

     Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 19.03.2021. Izvērtēšanu veica Māris Nokalns, datortīkla administrators.

     Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokola veidlapa (.edoc)


     Piekļūstamības alternatīvas

     Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Rīgas Kultūru vidusskolu rakstot:

     rklvs@riga.lv vai zvanot: tālr. +37167381399


     Atsauksmēm un saziņai

     Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

     Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

     E-pasts: rklvs@riga.lv

     Tālrunis: +371381399

     Adrese: Ganību dambis 7, Rīga, LV-1045

     Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.


     Sūdzību iesniegšana

     Par tīmekļvietnes piekļūstamību ziņojiet:

     E-pasts: rklvs@riga.lv

     Tālrunis: +37167381399

     Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

     Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

     Tālrunis: +37167686768

     E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

     https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

     Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

     Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 19.03.2021.

     Šo paziņojumu apstiprināja Dace Lazda, direktore.