Jaunumi


Par COVID rutīnas skrīningu

Covid-19 testu veikšana:
     - 1. - 3. klašu skolēni svētdienas, 28.11.2021. vakarā veic antigēna paštestu, kuru saņēma skolā (video pamācība) un pirmdien, 29.11.2021. iet uz skolu, ja testa rezultāts ir negatīvs;
     - 4. - 12. klašu skolēni pirmdien, 29.11.2021. veiks testu skolā, pirmo mācību stundu laikā, izņemot 7. klases, kuras paštestu veic otrdien, 30.11.2021. skolā, pirmo mācību stundu laikā (jo 29.11.2021. 7. klases mācās attālināti);
     - klašu pūlinga metode - nākamā Covid-19 testu veikšana notiks trešdien, 02.12.2021., visām klasēm, pēc individuāla klašu grafika, sadarbībā ar E. Gulbja laboratoriju. Saziņā ar klases audzinātāju uzzināsiet precīzu laiku.
Lūgums ņemt vērā, ka pusstundu pirms testa nodošanas nedrīkst neko ēst un dzert!
Sīkāka informācija E-klases pastā.

Mācību darbs no 22.11.2021.

     No 22.11.2021. 1. - 12. klases mācās skolā klātienē. 7. - 11. klases vienu dienu nedēļā mācās attālināti. Attālināto – pašvadīto mācību dienu grafiks
     Mācību darbam sekot līdzi E-klases dienasgrāmatā. Pamācības un ieteikumi attālinājam mācību procesam Skolas attālinātās mācīšanās vietnē ej.uz/rkv2020

info

Publicēts pirmdien 22. novembrī

     17.11.2021. par godu Valsts svētkiem notika skolēniem konkurss: Ko tu zini par Latviju? Konkurss 4.-6.klasēm notika klātienē, bet 7.-12.klasēm attālināti. Tas bija organizēts tā, ka tika vērtēts komandas un individuālais sniegums.
Paldies visiem dalībniekiem!
Lasīt vairāk

SVEICIENI VALSTS SVĒTKOS!

info

Publicēts trešdien 17. novembrī

     16. novembrī 12.b klases skolēniem bija iespēja tiešsaistē tikties ar Bruno Delāndu (Bruno Deslandes).
     Bruno Delānds ir franču dabas aizsardzības arhitekts, Latvijā bāzētā uzņēmuma ARCHItrāvs vadītājs. Viņam ir vairāk nekā 25 gadu pieredze, un viņš ir starptautiski atzīts par savu unikālo pieredzi apdraudētā celtā kultūras mantojuma ārkārtas dokumentēšanas un diagnostikas jomā, tostarp, ja tas ir bojāts bruņotu konfliktu rezultātā.
     Viņš ir izveidojis Latvijas zinātnieku ekspedīciju Karnakas tempļa izpētei Ēģiptē, palīdzot Latvijas speciālistiem gūt milzīgu starptautisku atzinību. Bruno atzīst:" Latvijā ir gan tehnoloģijas, gan cilvēku resurss, kompetences, lai veiksmīgi piedalītos kultūras mantojuma padziļinātā izpētē."
     Jauniešiem bija iespēja redzēt un sarunāties, kā kultūras mantojums tiek apsekots un novērtēts pasaules "karstajos punktos", piemēram, Sīrijā un Irānā.
     Skolēnu atziņa ir, ka kultūras mantojums saglabāšanas process ir daudz komplicētāks nekā līdz šim bija zinājuši. Ēku arheoloģija; apdraudēto mantojuma vietu pārvaldība; ārkārtas iejaukšanās, saglabāšanas programmu/restaurācijas/rehabilitācijas vadīšana, riska pārvaldības pētījumi arheoloģiskajās vietās un ekspertu atzinumu sagatavošana pēc pieprasījuma. To visu var izdarīt pateicoties, ja kultūra iet kopsolī ar zinātni.

Publicēts otrdien 9. novembrī

info

     RKV 4.-12.klašu izglītojamiem notiks erudīcijas konkurss: Ko es zinu par Latviju? Konkursa mērķis ir pilnveidot piederību Latvijas valstij kā sargājamai vērtībai. Jautājumos tiks aktualizēta Latvijas vērtības visās tautsaimniecības nozarēs un kā ir iespējams attīstīt "Latvijas kultūra kanona" pārmantojamību.
     Konkurss tiks organizēts trijās klašu grupās: 4.-6.klasēm, 7.-9.klasēm un 10.-12.klasēm. Konkursa jautājumus ir sastādījuši visu mācību jomu skolotāji. Tas ir mūsu skolas sadarbības projekts Latvijas pilsonības veicināšanā.
Lai izdodas labāk ieraudzīt un novērtēt Latvijas vērtības!

Apsveicam un lepojamies!

     "Garās pupas" rīkotajā dzejoļu konkursā "Dzejoļi par Mājsēdi un Covidu" laureātu sarakstā ar savu dzejoli ir iekļuvis RKV 3.b klases skolnieks ALEKSIS GROZA!!!
"Garās pupas" grāmatas, kas šogad padevušās ļoti skaistas ir jau atrodamas gan bibliotēkās, gan grāmatnīcās.
Aleksis "Garās pupas" grāmatu no izdevniecības saņēma dāvanā.
Bildes

Publicēts otrdien 26. oktobrī

     Skolēnu brīvlaikā 20. oktobrī Rīgas Kultūru vidusskolas tehnoloģiju jomas skolotāji dalījās savā pieredzē ar Rīgas dizaina un tehnoloģiju un datorikas skolotājiem, organizējot tiešsaistes semināru "Mācību satura plānošana un īstenošana tehnoloģiju jomā. Pieredzes stāsti". Dizaina un tehnoloģiju skolotāja Ilze Jaunpetroviča stāstīja un rādīja dizaina dienasgrāmatu lietošanas iespējas klātienes un attālināto mācību laikā, kā arī iepazīstināja ar radošumu veicinošu ērģeļu metodi skolēnu jaunrades prasmju pilnveidei. Viņa dalījās savā pieredzē, kā daudzveidīgi izmantot snieguma līmeņu aprakstus dizainā un tehnoloģijās pamatskolā. Savukārt datorikas skolotājs Aldis Bērziņš piedāvāja skolotājiem praktiski izmēģināt digitālās tāfeles rīku Whiteboard.fi un Socrative.com atgriezeniskās saites nodrošināšanai mācību procesā. Skolotājs rādīja arī 4. klases uzdevumu piemērus datorikā, kas izmantojami gan klātienē, gan attālināti. Datorikas skolotājs Dainis Katcens un dizaina un tehnoloģiju skolotāja Evija Rozentāle stāstīja par tematu plānošanu un sadarbību dizainā un tehnoloģijās un datorikā vidusskolā. Rīgas skolotāji tika iepazīstināti ar vairākām interjera dizaina izstrādes programmām, kuras iespējams izmantot mācību procesā.
Liels paldies RKV skolotājiem par iedvesmojošajiem pieredzes stāstiem!
Bildes

Informācija par pusdienu pakām

Pusdienu pakas var saņemt skolā par 11 dienām (01.- 13.11.2021.):
     9. novembrī - 4., 5., 6. klašu vecāki vai skolēni no plkst.12:00-18:00
     10. novembrī - 7.,8., 9. klašu skolēni vai vecāki no plkst.12:00-18:00
     11. novembrī - 10.,11.,12. klašu skolēni vai vecāki no plkst.12:00-18:00
Paku saturs šeit

Publicēts pirmdien 18. oktobrī

     Apsveicam 6.b klases skolnieci Helmu Elvīru Križevicu - Skaļās lasīšanas valsts čempioni! Helma Elvīra uz gadu būs Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu direktore. Helma Elvīra iegūst arī ceļojošo kausu un dāvanu kartes jaunu grāmatu iegādei!
Apsveicam un lepojamies!!!
Bildes

Publicēts piektdien 15. oktobrī

     No 2021. gada 18. oktobra līdz 2021. gada 22. oktobrim skolēnu Rudens brīvdienas.

RKV darbība no 11. oktobra

     No pirmdienas, 11.10.2021. skola turpina strādāt arī klātienē, ņemot vērā Ministru kabineta 08.10.2021. pieņemtos ierobežojumus ārkārtējās situācijas laikā no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim.
Atbilstoši pieņemtajiem ierobežojumiem:
     - sejas maskas būs obligāti jānēsā visās telpās, kur uzturas vairāk par vienu cilvēku;
     - skolas interešu izglītības nodarbības notiks, ievērojot noteiktos cilvēku skaita ierobežojumus.
Mācības klātienē tiks pārtrauktas, ja Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) konstatēs augstu Covid-19 izplatības risku.

Publicēts pirmdien 11. oktobrī

     Informācija par pārtikas pakām

Publicēts pirmdien 11. oktobrī

     4.oktobris - Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena, kurā dalību ņēma Rīgas Kultūru vidusskolas skolēni, vecāki, pedagogi un darbinieki, ziedojot pārtiku un citas nepieciešamās lietas dzīvnieku aprūpei. Visas saziedotās lietas tika nogādātas dzīvnieku patversmē "Ulubele".
     Dzīvnieku aizsardzības likuma preambula nosaka: "Cilvēces ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs īpatnis pats par sevi ir vērtība. Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejūtīgu sapratni un tos aizsargāt."
     Paldies visiem, kuri ziedoja pilsoniskās līdzdalības akcijā!
     Paldies Lindai Novickai (RKV sociālais pedagogs) par akcijas organizēšanu!

Publicēts otrdien 5. oktobrī

     RKV bibliotēka aicina piedalīties LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansētajā Bērnu literatūras centra veidotajā lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" 2021. Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību un rosināt izteikt savu vērtējumu par izlasītajām grāmatām.
     Mūsu bibliotēka no Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes (LBJLP) saņēmusi dāvinājumā astoņas žūrijas grāmatas 11+ un 15+ vecuma grupai. Lai kļūtu par žūrijas ekspertu, līdz 2022. gada janvāra beigām jāizlasa 6 grāmatas un jāuzraksta novērtējums par labāko grāmatu elektroniskajā anketā, par ko dalībnieks saņems balviņu un iespēju piedalīties Lielajos lasīšanas svētkos nākamā gada pavasarī.
Vairāk par lasīšanas programmu vari uzzināt šeit: https://www.lnb.lv/.../lasisanas-veicinasanas-programma...
Bērnu un jauniešu žūrijas Twitter konts: https://twitter.com/BJV_zurija
Nāc un piesakies!

Publicēts piektdien 1. oktobrī

     Veicinot skolēniem pilsonisko līdzdalību un iniciatīvu, sākumskola katru gadu ļoti aktīvi veido rudens velšu objektus.
Skolas hallē 1.stāvā ir iekārtota rudens velšu kompozīcija.
Paldies skolēniem un vecākiem par atbalstu!
Pēc izstādes, visas rudens veltes sadarbībā ar skolas sociālo pedagogu, tiks nodotas Dzīvnieku patversmei "Ulubele."

Publicēts ceturtdien 30. septembrī

     Pirmdien un otrdien (27. un 28.09.2021.) 1.-4. klašu skolēni, kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros, izmantoja gleznotājas Aijas Princes un Daigas Kaufmanes Mākslas studijas piedāvājumu iepazīt tradicionālas un netradicionālas glezniecības tehnikas. Skolēniem, aktīvi līdzdarbojoties, izdevās eksperimentēt un tādējādi gūt iemaņas un vērot atšķirības strādājot ar krāsām un smiltīm. Nodarbības noslēgumā tika veidota izstāde, mudinot bērnus ieraudzīt katra darba unikalitāti. Savus darbus katrs saņēma līdzņemšanai par piemiņu no nodarbības.
Bildes

Publicēts pirmdien 27. septembrī

     24. septembrī Rīgas Kultūru vidusskolas skolēni devās alternatīvos mācību pasākumos.
     Šogad par galamērķi skolēni vairāk izvēlējās apmeklēt Kurzemes un Vidzemes skaistākās vietas, un pilsētas: Sigulda, Līgatne, Valmiera, Jaunpils, Kandava, Sabile, Alsunga, Pāvilosta, Dundaga, Mazirbe, Kolka. Tika apskatīti, izstaigāti un izspēlēti nozīmīgiem kultūras un industriālie objekti. Neizpalika arī aktīvas atpūtas nodarbības. Alternatīvajā mācību dienā ir iespēja klātienē ieraudzīt un piedzīvot arī Skolas somas piedāvātos pasākumus, kas Latvijas kultūrā tiek piedāvāti ar katru gadu aizvien vairāk. Tā ir diena, ka katrs skolēns var atklāt kaut ko jaunu un nozīmīgu Latvijas kultūras ainā.
Paldies klašu audzinātājiem un pedagogiem par alternatīvās mācību dienas organizēšanu!
Bildes

Publicēts pirmdien 27. septembrī

info


RKV sacensību tautas bumbā nolikums

Publicēts ceturtdien 23. septembrī

     Skolas attālinātās mācīšanās vietne: ej.uz/rkv2020

Publicēts ceturtdien 23. septembrī

     Piektdien, 24.09.2021. alternatīvā mācību diena - klases dosies mācību ekskursijās.

Publicēts pirmdien 13. septembrī

     10.09.2021. RKV stadionā neierasti aktīvi notika pasākums "Ģimenes sporto". Tajā piedalījās 1.-3. klases skolēni, klases audzinātāji un skolēnu vecāki. Saulainajā pēcpusdienā, bērni ar saviem vecākiem līdzdarbojās un atbalstīja vienas otru sporta aktivitātēs.
Paldies visiem skolēniem un vecākiem par piedalīšanos!
Paldies sporta skolotājiem Normunda Lācim un Uģim Šustam par pasākuma organizēšanu!
Paldies Alisei Rogai (12.b) un Edvīnam Bukovskam (11.b) par pasākuma moderešanu!
Uz tikšanos nākamajā kopīgajā pasākumā!

Publicēts otrdien 7. septembrī

info

Publicēts ceturtdien 2. septembrī

     Klašu vecāku sapulces 2021./2022.m. g. I semestrī.

Publicēts pirmdien 30. augustā

info


Ieejas skolā un ierašanās laiki 01.09.2021.

Publicēts piektdien 27. augustā

info


Ieejas skolā un ierašanās laiki 01.09.2021.

Publicēts pirmdien 23. augustā

     RKV 10. klašu izglītojamo sanāksmes notiks 26. augustā plkst. 17:00 tiešsaistē. Saites uz tiešsaistes sanāksmēm klašu audzinātāji nosūtīs uz iesniegumos norādītajiem skolēnu e-pastiem.
RKV 10.a (padziļināta valodu apguve) un 10.b (padziļināta kultūras uzņēmējdarbības apguve) klašu izglītojamo vecāku sanāksmes notiks 2. septembrī plkst. 17:00 tiešsaistē. Saites uz tiešsaistes sanāksmēm klašu audzinātāji nosūtīs skolēnu vecākiem e-klases pastā.
RKV 10.c (padziļināta programmēšanas vai dabaszinātņu apguve) un 10.d (padziļināta tiesību un komunikācijas apguve) klašu izglītojamo vecāku sanāksmes notiks 2. septembrī plkst. 18:00 tiešsaistē. Saites uz tiešsaistes sanāksmēm klašu audzinātāji nosūtīs skolēnu vecākiem e-klases pastā.

Publicēts pirmdien 23. augustā

     Gatavojoties klātienes mācībām, informējam, ka paredzētais rutīnas skrīnings RKV nevakcinētajiem vai Covid neizslimojušajiem skolēniem un pedagogiem notiks trešdienās, no 8.septembra no 8.30 līdz 10.30 sadarbībā ar E. Gulbja laboratoriju. Lūdzu rezervēt šo laiku siekalu parauga nodošanai skolā.
     Saziņā ar klases audzinātāju uzzināsiet precīzu ierašanās laiku, kā arī to, pa kuru ieeju skolā, kurām kāpnēm un kurā kabinetā notiks testēšana. Ieeja skolā
     Lūgums ņemt vērā, ka pusstundu pirms siekalu testa nodošanas nedrīkst neko ēst un dzert!

Siekalu testu savākšanas instrukcija
E. Gulbja laboratorijas video instrukcija siekalu testa savākšanai

1. klašu vecāku sapulces!

Aicinām apmeklēt 1. klašu vecāku sapulces klātienē, kas notiks 24. augustā plkst. 18:00-18:30.
     1.a klases vecāku sapulce - 401. telpa
     1.b klases vecāku sapulce - 404. telpa
     1.c klases vecāku sapulce - 126. telpa
Sapulcē piedalīsies skolas direktore, vietnieki un klases audzinātāji.
Sapulcē var piedalīties viens no vecākiem (bez bērna), lietojot sejas masku un ievērojot 2m distanci.
Būsim atbildīgi un saprotoši!

Uzmanību!!!

Sakarā ar valstī noteikto bērnu testēšanu tikai no 23. augusta 1. klašu adaptācijas dienas tiek atceltas. Izglītības iestāžu darbinieku vakcinācija - mācību satura apguve drošā vidē klātienē

Par skolēna e-karti

     info Informācija par skolēna e-karti šeit.

Video