Jaunumi


Publicēts piektdien 20. maijā

     No šodienas - 20. maija sākusies pieteikšanās vienotam iestājpārbaudījumam pretendentiem mācībām Rīgas vispārizglītojošo skolu 10. klasē 2022./2023. mācību gadā.
Pieteikšanās šeit: https://iksd.riga.lv/lv/pieteikums-iestajparbaudijumam/23
Pieteikšanās iestpājpārbaudījumam būs aktīva līdz 1. jūnija plkst. 9.00.

Publicēts otrdien 18. maijā

     13. maijā plkst.17:00 Rīgas Kultūru vidusskolā notika Žetonvakars "Pērļu gaismā".
Paldies 1. klašu skolēniem par apsveikumu!
Paldies visiem 12. klašu skolēniem par asprātīgajiem video!
Paldies 11. klašu skolēniem par apsveikumiem un vokāli instrumentālajam ansamblim par muzikālo noformējumu!

Bildes

Publicēts otrdien 17. maijā

     16. maijā RKV pagalmā ir iestādīts īpaši simbolisks ozols. Šī ozola stāds ir izaudzēts no Ernsta Glika stādītā ozolu zīles, atzīmējot reformācijas piecsimtgadi Latvijā, un Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) simto dzimšanas dienu.
     Pasākuma pirmajā daļā Rīgas Kultūru vidusskolas 7. - 8. klašu skolēni apskatīja Bībeles oriģinālu, ko tulkojis Ernsts Gliks un tās pašas Bībeles faksimilu, kas izdots 21.gs.
     7.b klases skolēni Toms Grandāns un Eduards Naglis klātesošos iepazīstināja ar reformācijas pamattēzēm un kustību. Ernsta Glika dzīves stāstu un viņa stādītiem un izaudzētiem ozoliem.
     Uzsākot Glika ozolu stādīšanas projektu, Rīgas Doma dekāns Elijs Godiņš noturēja Svētbrīdi.
     Vokāli instrumentālais ansamblis izpildīja divus priekšnesumus: Renāra Kaupera "Mana dziesma" un Guntara Rača, Ainara Virgas "Ozolam".
     Pasākuma otrajā daļā Rīgas Kultūru vidusskola direktore Dace Lazda un Rīgas Doma dekāns Elijs Godiņš iestādīja ozolu skolas teritorijā.

TV3Play sižets

Publicēts pirmdien 16. maijā

    

info

Publicēts pirmdien 16. maijā

    

info

Publicēts otrdien 10. maijā

     RKV Vizuālās mākslas olimpiāde 2022:
5.-8. KLASES
1. vieta Elizabete Ose 7.b; 2. vieta Katrīna Marta Kapakle 7.a; 3. vieta Laura Sedjukeviča 8.b

9.-12. klases
1. vieta Līna Jakubāne 9.a, Elīza Saule Jansone 10.a, Dana Šiballo 10.b, Viktorija Karabeško 12.a; 2.vieta Anžela Kuzņecova 12.a; 3.vieta Laura Anna Krauja 10.c, Rikardo Zvīnis 11.c
Bildes

Publicēts otrdien 10. maijā

     9. maijā RKV viesojās Inga Reine, kas ir ieguvusi jurista diplomu Latvijas Universitātē un maģistra grādu Eiropas Starpuniversitāšu cilvēktiesību un demokratizācijas centrā (EUIC, Itālijā) un no 2016. gada – Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesnese un Satversmes vēstnese.
     9.a, b, c klašu skolēniem bija saruna par Latvijas Republikas Satversmi. Jaunieši noskaidroja Satversmes vērtības un ko katram dod tiesiska un demokrātiska valsts.
Bildes

Publicēts piektdien 6. maijā

     Sadarbībā ar projektu "Atpakaļ uz skolu 2022" RKV viesosies eksperte Anita Millere, kura pārstāv grafoloģiju. Kas ir grafoloģija un kur var šādu profesiju iegūt, to varēs noskaidrot 2022. gada 5. maijā plkst. 13.00 svētku zālē. Vizītes tēma – Spēt izprast cilvēkus un viņu rīcības motīvus. Vizītes mērķauditorija – 10.a,b,c,d klašu skolēni.
Bildes

Publicēts piektdien 6. maijā

     27.04.2022. notika valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu un viņu pedagogu apbalvošana Latvijas Universitātes Lielajā aulā. No Rīgas Kultūru vidusskolas piedalījās Sofija Podjablonska, 10.c klase (1. vieta krievu valodas valsts olimpiādē); Alisa Rudoviča, 8.a klase (2. vieta krievu valodas valsts olimpiādē). Krievu valodas skolotāja Manana Presņikova. Apsveicam un lepojamies!
Bildes

Publicēts ceturtdien 5. maijā

     No 25. - 29. aprīlim norisinājās Junior Achievement Latvija organizētais starptautiskais Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) festivāls International Student Company Festival 2022 (Rīgā) un brauciens uz Helsinkiem "GOALS" projekta ietvaros, kurā skolu pārstāvēja mācību uzņēmums - SETUPLV".
     Jauniešiem bija iespēja piedalītes JA Latvija veidotajā starptautiskajā SMU gadatirgū "Cits Bazārs'' t/c Domina, somu nacionālajā SMU gadatirgū Helsinkos un iedvesmoties turpmākajiem sniegumiem!
     Uzņēmums ieguva lielisku iespēju sastapties ar saviem klientiem šāda mēroga gadatirgos, kā arī iepazīties ar citiem mācību uzņēmumiem no 9 Eiropas valstīm.
Paldies skolotājām Jeļenai Lapinai un Evijai Rozentālei par atbalstu un palīdzību pasākumu laikā.
Bildes

Publicēts otrdien 3. maijā

     Jau kā tradīcija Rīgas Kultūras dienā notiek pasākums "Ģimene sporto".
     Pavasarī, gaidot Māmiņu dienu, 1.-3.klašu skolēni jautrās sporta aktivitātēs piedalījās kopā ar savām māmiņām.
Paldies sporta skolotājiem un viduskolas jauniešiem par sportisko pēcpusdienu!
Bildes

Publicēts otrdien 3. maijā

     Rīgas vispārējās izglītības iestāžu 7. – 9. klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē (28.04. un 29.04.) ļoti labi sasniegumi Rīgas Kultūru vidusskolas skolēniem.
     Skola pieteica 10 skolēnu darbus un visus desmit darbus recenzenti augstu novērtēja un visi darbi tika uzaicināti aizstāvēt Rīgas pilsētas konferencē.
Rezultāti:
Bušante Kristīne, 8.a, Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību satura jomā - 1. vieta.; Vimba Lote Emīlija, 8.a, Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību satura jomā - 2. vieta; Mālskalne Monta, 8.a, Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību satura jomā - 3. vieta; Ozoliņa Tīna, 8.b, Dabaszinātņu mācību satura jomā, Elita Rudzīte - 1. vieta; Mešķis Mārtiņš, 8.b, Veselības un fiziskās aktivitātes mācību satura jomā - 2. vieta; Romanovska Viktorija, 8.b, Veselības un fiziskās aktivitātes mācību satura jomā - 2. vieta; Brūvers Amadejs Henrijs, 8.c, Sociālā un pilsoniskā mācību satura jomā - 1. vieta; Rapšs Niks, 8.c, Sociālā un pilsoniskā mācību satura joma - 2. vieta; Livčāne Megija, 8.c, Veselības un fiziskās aktivitātes mācību satura jomā - Atzinība; Moruza Līva Griete, 8.c, Dabaszinātņu mācību satura jomā - Atzinība.
Darbu vadītāji - skolotāji: Elita Rudzīte, Anita Gintere, Jeļena Lapina, Anastasija Podlužnaja.
Apsveicam un lepojamies!

Publicēts pirmdien 2. maijā

     27. aprīlī Ziemeļvalstu ģimnāzijā notika jau par tradīciju kļuvušais Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu 9. klašu skolēnu erudīcijas konkurss angļu valodā "English Speaking Countries: Trivia". Šogad konkurss pēc divu gadu pārtraukuma atkal notika klātienē. Tajā sacentās 31 Rīgas vispārizglītojošo skolu 9. klašu skolēnu komanda.
     RKV komanda, kuru pārstāvēja Alise Laizāne (9.a), Elza Rozena (9.a), Voldemārs Kārlis Bērziņš (9.b) un Edvards Treinis (9.c) ieguva godpilno 2. vietu.
Angļu valodas skolotāja: Inga Martušenoka-Čobane.
Apsveicam un lepojamies!

Publicēts pirmdien 2. maijā

     No 25.04. - 29.04.2022. notika Erasmus+ projekta "M.O.V.E.S." (Multicultural Ocassions Via Environment and Sports) aktivitātes RKV un Latvijā. Projekta ietvaros tika uzņemti viesi no Itālijas, Portugāles, Turcijas un Polijas.
Projekta vadītāja: dabaszinību skolotāja Dace Gaigale. Projektā piedalās skolotāji Zane Oše un Rosario Napolitano.
Bildes

Publicēts piektdien 29. aprīlī

     Laikā no 26. līdz 28. aprīlim Rīgas Kultūru vidusskolas Skolēnu domes pārstāves - Dārta Kelle (10.B), Loreta Lazdiņa (10.B), Amanda Līva Liepiņa (10.C) piedalījās Latvijas Jaunatnes organizētajā "Atklāta projektu konkursā "Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstības programmas "Kontakts" iniciatīvu projektu īstenošanā", Saulkrastos. "Kontakts" tiek īstenots ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu (vispārizglītījošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu) pašpārvalžu attīstību. RKV SP meitenēm bija iespēja iepazīties un sadarboties ar citu skolu pašpārvalžu pārstāvjiem. Darbojoties neformālās izglītības nodarbībās, jaunieši diskutēja par skolu pašpārvaldes kopējām idejām un izaicinājumiem. Viena no galvenajām nepieciešamībām ir paplašināt Skolēnu domes darbības un atbildības sfēras, kas ļautu apgūt pilsoniskās līdzdalības kompetences.
     Trīs dienu apmācību laikā apgūti projekta rakstīšanas principi. Izstrādāta RKV projekta ideja "Older sibling" un noformulēti uzdevumi, kas sekmēs skolēnu aktīvu pilsonisko līdzdalību.
Bildes

Publicēts piektdien 29. aprīlī

    

info

Publicēts pirmdien 25. aprīlī

     22. aprīlī, piektdien, 8.c klases skolēni guva krāsainu un radošu glezniecības pieredzi nodarbībā "Ebru Latvija".
Kas ir ebru tehnika?
     Ebru ir neaprakstāmi skaists un neparasts glezniecības veids. Krāsa tiek pludināta uz īpaši sagatavotas ūdens virsmas, veidojot rakstus un zīmējumus, kurus var pārnest uz papīra vai auduma. Tēlaini šī māksla tiek dēvēta par sirds melodijas attēlošanu uz ūdens.
     Ebru vēsture sākās tālajā 13. gadsimtā Senajā Persijā, no kurienes pa Lielā Zīda ceļu ebru māksla nokļuva Turcijā, kur attīstījās, uzplauka un nobrieda. Toreiz ebru tehniku varēja apgūt tikai īpašie mākslinieki no paaudzes paaudzē. Neviens "no malas" apmācīts netika. Šodien ebru māksla ir iekļauta UNESCO mantojumu sarakstā un to izmēģināt var jebkurš vienas meistarklases laikā. Un tāda iespēja bija Rīgas Kultūru vidusskolas skolēniem.
     Nodarbību vadīja Anda Kolosova, kura šo tehniku ir mācījusies Turcijā un joprojām uztur patstāvīgu kontaktu ar meistariem. Sadarbība māksliniecei ļauj pilnveidoties, sekot līdzi ebru mākslas aktualitātēm pasaulē un to visu mācīt Latvijas skolēniem.
Bildes

Semestra un mācību gada noslēgums!

     Līdz 26.05.2022. plkst. 13:00 - ir izlikti semestra un gada vērtējumi visām klasēm (arī 9. un 12. klasēm). Ja vidusskolā beidzas kurss, tad arī galīgā atzīme kursā.

Publicēts ceturtdien 14. aprīlī

    

info


VISLATVIJAS RĪTA VINGROŠANA

Publicēts trešdien 13. aprīlī

    

info

IZLASI UN IEVĒRO!

    

info

Par skolēna e-karti

     info Informācija par skolēna e-karti šeit.

Video