Jaunumi


Publicēts ceturtdien 1. decembrī

     Apsveicam Rīgas Kultūru vidusskolas 4. - 5. klašu puišus ar izcīnīto pirmo vietu Ziemeļu rajona sacensībās basketbolā. Mūsu komanda pārliecinoši uzvarēja visās piecās spēlēs un izcīnīja tiesības spēlēt Rīgas finālturnīrā basketbolā.
Apsveicam Rīgas Kultūru vidusskolas 4. - 5. klašu meitenes ar izcīnīto trešo vietu Ziemeļu rajona sacensībās basketbolā. Mūsu komanda uzvarēja Rīnūžu vidusskolas komandu, 66. vidusskolas komandu, un sīvā cīņā piekāpās 46. pamatskolai. Apsveicam, meitenes!
     Apsveicam Rīgas Kultūru vidusskolas 8. - 9. klašu meitenes ar izcīnīto pirmo vietu Ziemeļu rajona sacensībās volejbolā. Mūsu komanda pārliecinoši uzvarēja visās četrās spēlēs un izcīnīja tiesības spēlēt Rīgas finālturnīrā basketbolā. Finālturnīrā piedalījās 5 labākās Rīgas volejbola komandas. Mūsu komanda saspringtā spēlē piekāpās 1. ģimnāzijai, Franču licejam un Vācu ģimnāzijai, bet uzvarēja Āgenskalna ģimnāziju, izcīnot 4. vietu Rīgā!
Apsveicam meitenes ar augsto sasniegumu!
Bildes

Publicēts ceturtdien 1. decembrī

     30.11.2022. RKV 10.b,c,d, 11.a klases skolēniem bija brīnišķīga iespēja izbaudīt aktiera Ērika Vilsona iestudēto Rūdolfa Blaumaņa lugu "Pazudušais dēls". Tēma, kas aktuāla būs vienmēr, jo ar neizdevušos dzīvi nevar darīt tāpat kā ar neizdevušos cimdu – izārdīt un sākt adīt atkal… Jaunieši turpinās meklēt Pazudušā dēla tēma mākslā, mūzikā un Bībeles citātos jau kultūras un mākslas I mācību stundās. Lai labāk saprastu 19. gadsimta latvieša dzīvesveidu, decembrī jaunieši apmeklēs Brīvdabas muzeju.
     Jauniešu atziņa - aktiera Ērika Vilsona spēle bija tik harismātiska un enerģiska, ka lika aizdomāties par dzīves jēgu. Ar savu profesionalitāti mākslinieks spēja ievilkt 19. gadsimta lauku dzīvē, nepazaudējot saikni ar 21. gadsimtu.
Izrāde notika projekta "Skolas soma" ietvaros.
Bildes

1. semestra vērtējumi

1. semestra vērtējumi tiek izlikti līdz trešdienai, 21.12.2022. plkst. 13.00.

Publicēts piektdien 25. novembrī

     Finanšu laboratorija ir Swedbank sociāla iniciatīva skolēnu finanšu pratības veicināšanai un pilnveidošanai, mudinot pieņemt pārdomātus lēmumus, rīkojoties ar savām finansēm. 15. novembrī 9.b klases skolēni skolu programmas "Dzīvei gatavs" ietvaros viesojās galvenajā Swedbank centrālajā ēkā, lai piedalītos šajā interaktīvajā ārpusskolas finanšu izglītības aktivitātē. Finanšu laboratorijas pamatā ir spēle ar izlaušanās istabas elementiem piecās tematiskās bāzes stacijās, kurās skolēniem bija jāatbild uz dažādiem ar finanšu pratību saistītiem jautājumiem, lai atklātu kodu, kas atslēdz seifu. Noslēgumā jauniešiem bija iespēja aplūkot Rīgas panorāmu no ēkas 25. stāva un, izmantojot 3D brilles, virtuāli lidot apkārt augstajai ēkai, ķerot naudaszīles.
Paldies Swedbank par tiešām interesanto aktivitāšu piedāvājumu skolēniem!
Bildes

Seminārs skolotājiem un vecākiem!

     "Kā rast resursus, lai sāktu visu no jauna?" Lektore Inese Āre (LPMC). Piektdien, 25.11.2022., plkst. 16:00, skolā.

Publicēts otrdien 22. novembrī

     15. novembra Rīgas Kultūru vidusskolas Latvijas dzimšanas dienas koncertus kuplināja Strenču Mūzikas skolas pūtēju orķetsris, diriģenta Jāņa Jansona vadībā. Piedalījās apvienotais koris, Daces Lazdas vadībā. Vokāli instrumentālā grupa, Gintas Ozolas vadībā. Patriotisku dzeju runāja skolas runas konkursa laureāti. Tika atzīmēti radošākie klašu plakāti. 16. novembrī svētku koncertos piedalījās folkloras kopa "Krulla", vadītāja Ilze Amanda Zakrevska. Tautu deju kolektīva dalībnieki, vadītājs Aigars Zemzariņš un bērnu koris, Inas Kivkules vadībā. Pēc koncertiem klasēs bija svētku tortes, ko bija sarūpējuši klašu vecāki.
Paldies visiem dalībniekiem, kuri veidoja Latvijas dzimšanas dienas koncertus!
Bildes

Publicēts pirmdien 21. novembrī

     17.novembrī 10.b klašu skolēni apmeklēja nodarbību "Man pieder Eiropa" Eiropas mājā. Nodarbībā iesaistošā veidā tika aplūkoti Eiropas Savienības pamati, stiprināta jauniešu izpratne par līdzdalības iespējām Eiropas Savienības projektos un aktivitātēs. Caur praktiskiem piemēriem apzinoties Eiropas Savienības sniegtās iespējas, kā arī paša atbildību to izmantošanā. Nodarbības noslēgumā katrs dalībnieks varēja nosaukt vismaz vienu konkrētu pasākumu, aktivitāti, kurā tuvākajā laikā plāno piedalīties vai zina informācijas avotu, kur meklēt informāciju par Eiropas Savienības sniegtajām iespējām. 
Tā bija izzinoša un noderīga nodarbība!
Bildes

Publicēts trešdien 16. novembrī

     Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā "Ziedonis. Pasaule. Es." visi dalībnieki no Rīgas Kultūru vidusskolas ieguva 2. pakāpes diplomus:
10.a klases skolēni: Natālija Keiča, Viktorija Vareiko, Rūdolfs Uldis Lūsis;
10.b klases skolēni: Marta Liepa, Elizabete Brževska
10.d klases skolēni: Aleksa Līdaka, Kristiana Pizāne.
Digitālais konkursa laureātu katalogs būs pieejams www.intereses.lv no 30. novembra.

Publicēts piektdien 11. novembrī

     Pieminot Latvijas varonību – Lāčplēša dienu 11. novembrī, Rīgas Kultūru vidusskolas skolēni, pedagogi un vecāki piedalījās piemiņas koncertā: Spēks Latvijas brīvībai, Rīgas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā baznīcā. Muzicēja RKV apvienotais koris, bass - Edgars Galzons, taustiņi - Ritvars Garoza, bungas - Ilvars Manfelds, Daces Lazdas vadībā. Skatuves runas dalībnieki, Riharda Lepera vadībā.
     Pēc piemiņas koncerta skolēni atgriezās skolā un iededza sveci. Šogad sveces tika izkārtotas Latvijas kontūras formā. Vidusskolas jaunieši vadīja klases stundas 1.-4., 8.-9. klases skolēniem. Pārrunājot Latvijas vēstures notikumus, apskatot nacionālos simbolus un zīmējot Lāčplēša tēlu. 5.-7. klasēm notika konkurss, kas bija veltīts Latvijas Dzimšanas dienai. To vadīja skolotājs E. Svilāns un Skolēnu domes jaunieši.
Liels paldies visiem koncerta dalībniekiem, konkursa un klases stundu vadītājiem!

Dod spēku, Augstais, visiem tiem,
Kas stāv par Tēviju un Valsti.
Dod ilgu mūžu Tēvu zemei!


Bildes

Publicēts piektdien 11. novembrī

     11.novembrī alternatīvajā mācību dienā 5. - 7.klašu skolēniem norisinājās konkurss "Latvijas vēstures punkti". Skolēniem bija iespējas nostiprināt un papildināt savas vēstures zināšanas Latvijas vēsturē, kā arī klases veidoja digitālas kolāžas - apsveikumus Latvijai dzimšanas dienā.
Paldies Skolēnu pašpārvaldei par palīdzību un iesaistīšanos!
Bildes

Publicēts ceturtdien 10. novembrī

    

Gatavojoties Latvijas valsts Dzimšanas dienai, Rīgas Kultūru vidusskolas skolēni veido klases plakātu: "Mana dāvana Latvijai". Radošās idejas dažādas. Plakātus novērtēs Skolēnu domes jaunieši, trīs klašu grupās: 1.-4.klašu grupā, 5.-8.klašu grupā un 9.-12.klašu grupā.
Latviešu valodas, kultūras un mākslas jomas skolotāji organizēja dzejas konkursu. Skolēni izsvēlējās dzejoli, ilustrēja un iemācījās no galvas. Labākiem dzejas konkursa laureātiem būs iespēja uzstāties skolas svētku koncertos 15. un 16. novembrī.

Paldies visiem, kuri ir aktīvi piedāvājuši radošas idejas!


Bildes

Publicēts trešdien 9. novembrī

info

Publicēts trešdien 9. novembrī

info

Publicēts trešdien 9. novembrī

     3. novembrī Rīgas izglītības un informatīvi metodiskā centra (RIIMC) seminārā "Mācāmies kopā" RKV svešvalodu jomas skolotāji stāstīja par savu pieredzi Rīgas pilsētas svešvalodu pedagogiem. Semināra dalībniekiem laiks no 15:00 – 18:00 pagāja nemanot, jo bija iespēja svešvalodu apguves procesu apskatīt no dažādiem aspektiem:
     Angļu valodas skolotāja un svešvalodu mācību jomas vadītāja Valda Reķe stāstīja par Rīgas Kultūru vidusskolas pedagogu pieredzi mācību sasniegumu vērtēšanas jautājumos, atsevišķi raksturojot formatīvās un summatīvās vērtēšanas vietu un lomu, kā arī rādīja skolēnu pašvērtējuma un savstarpējās vērtēšanas piemērus svešvalodu apguvē.
     Skolotājas Jimena Gonzalez Urrea un Manana Presņikova dalījās pieredzē ar mācību darba diferencēšanas piemēriem, ja grupā ir skolēni ar dažādām valodas priekšzināšanām, stāstījumu ilustrējot ar uzdevumu piemēriem un stundu plānu fragmentiem.
     Savukārt Inga Martušenoka-Čobane iepazīstināja kolēģus ar Rīgas Kultūru vidusskolas pedagogu pieredzi savstarpējā sadarbībā svešvalodu mācību procesā.
     Skolotājs Shunsaku Kondo stātīja, kā veiksmīgāk mācīt japāņu valodu, kuras apguvē svarīgi iepazīt arī valsts kultūru.
     Skolotājs Raivo Putjato dalījās pieredzē stapdisciplināru projektu organizēšanā, vadīšanā un vērtēšanā, kā arī ar dažādām stratēģijām, kas izmantojamas svešvalodu apguvē. Noslēgumā semināra dalībnieki savstarpējās sarunās apmainījās viedokļiem par daudzveidīgajām pieejām svešvalodu apguvē, par dažādām metodēm un to atbilstību dažādiem vecuma posmiem, aktualitātēm, kas saistītas ar kompetenču izglītību. Priecājamies, ka kolēģi no Rīgas skolām atzinīgi novērtēja mūsu skolas pedagogu pieredzi un atrada sev noderīgus ierosinājumus darba pilnveidei. Paldies Rīgas Kultūru vidusskolas pedagogiem par ikdienas mācību darbu un savas pieredzes apkopojumu! Paldies RIIMC un galvenajai speciālistei Sarmītei Katkevičai par iedrošinājumu un atbalstu semināra organizēšanā! Paldies Rīgas skolu svešvalodu skolotājiem par atsaucību un atzinīgiem vārdiem semināra noslēgumā!
Bildes

Publicēts otrdien 8. novembrī

     3. un 8. novembrī visām 10.-12. klasēm notika tikšanās ar Rīgas Tiesas tiesnesi Edgaru Grīvnieku un Tieslietu ministrijas ministra padomnieku Mārtiņu Lodi. Jaunieši dialoga veidā tika iepazīstināti ar likumu būtību. Viesi par godu Satversmes simtgadei demonstrēja "Es, Tu un Satversme" prezentāciju.
     Latviešu valodā pamatlikuma (konstitūcijas) apzīmēšanai ir tam speciāli radīts vārds – "satversme". Šo vārdu darinājis viens no jaunlatviešu kustības līderiem Atis Kronvalds. Viņš 1869. gadā ierosināja konstitūcijas apzīmēšanai lietot jaunvārdu "satversme", jo "cilvēki tādēļ pieņēmuši likumus, lai tiem būtu vajadzīgā laikā, kur patverties, lai tiem būtu tversmes."
Jauniešu ieguvums bija dialogs ar profesionāļiem, kuri sniedza arī ieskatu jurisprudencē.
Aicināja skolēniem domāt par likumu būtību, vajadzību un drošību.

Bildes

Publicēts teršdien 9. novembrī

info

Publicēts pirmdien 7. novembrī

     31. oktobrī, Rīgas Kultūru vidusskolas 10. - 12. klašu skolēniem, projekta "Older sibling" ietvaros, bija iespēja piedalīties mācību seminārā "Atrodi savējo!", kuru vadīja Ogres novada izglītības pārvaldes darbinieces Zita Bērziņa-Igaune (Jaunatnes darbiniece Lielvārdes/Ķeguma administratīvajā teritorijā), Zanda Bieziņa (Jaunatnes darbiniece Ogres administratīvajā teritorijā). Nodarbības laikā, skolēnus iepazīstināja par darbu ar jauniešiem un bērniem. Izskaidroja, ko nozīmē pašam būt mentoram. Skolēni aktīvi darbojās un pilnveidoja sevi gan grupās, gan individuāli. Pildot dažādus uzdevumus, katrs saskatīja, ko sagaida no šī projekta. Saprata izaicinājumus, kā arī saredzēja savu ieguldījumu, ko var sniegt šim projektam. Pirmā tikšanas ar sākumskolas skolēniem plānota 7. un 8. novembrī.
Paldies jauniešiem par pilsonisko līdzdalību!
Bildes

Publicēts piektdien 4. novembrī

info

Publicēts trešdien 26. oktobrī

     Diskusija "Manas Latvijas tēls. Kā atšķirt informāciju no dezinformācijas?" Ik gadu no 24. līdz 31. oktobrim visā pasaulē tiek atzīmēta UNESCO medijpratības un informācijpratības nedēļa, kuras gaitā tiek izcelti tādi jautājumi kā lasītprasme, pieeja kvalitatīvai informācijai un cīņa pret dezinformāciju. Latvijas Valsts prezidents Egils Levits 24. oktobrī aicināja jauniešus, studentus, skolotājus, bibliotekārus uz diskusiju "Manas Latvijas tēls. Kā atšķirt informāciju no dezinformācijas?". RKV pārstāvēja 11.d klases skolēni Andrejs Grišins, Rihards Krievs, Matīss Lībeks, Aleksis Ulmanis un vēstures skolotāja Ingūna Kasparsone.
Diskusija noritēja Rīgas pils Svētku zālē.
Savā pieredzē diskusijas laikā dalījās daudzi. Tēmas, par kurām jaunieši visbiežāk pamanījuši dezinformāciju, saistītas ar kovida pandēmiju un karu Ukrainā.
Noslēgumā eksperti prezentēja jaunākos medijpratības resursus.
Jaunieši iepazinās ar āra izstādi "Valsts prezidenta institūcijai - 100" pie Rīgas pils.

Publicēts piektdien 21. oktobrī

     21.oktobrī RKV Skolēnu domes jaunieši piedāvāja apmeklēt un iepazīt Rīgu - "Leģendas, mīti un noslēpumi Vecrīgas ielās" ukraiņu skolēniem un viņu ģimenēm. Tā bija pastaiga pa senajām Rīgas ielām ģidu pavadībā ar iespēju ieraudzīt 12 Vecrīgas vēsturiski nozīmīgākos objektus. Ekskursijas ilgums 2 stundas. Pastaiga noslēdzās ar Sv. Ģimenes māju, kur visi baudīja siltu tēju un kliņģeri.
Paldies visiem dalībniekiem par atsaucību!
Īpašs paldies Ingūnai Kasparsonei un Ansim Bogustovam!

Bildes

info

Publicēts ceturtdien 20. oktobrī

     1. - 3. klašu skolēni otrdien, 18. oktobrī, programmas "Latvijas Skolas soma" ietvaros noskatījās biedrības "Latvijas Leļļu Teātru Klubs" leļļu izrādi "Ielāps". Bērni vēroja Rūķu ciema iedzīvotāju dzīvi, juta līdzi rūķa Diļļuka sapņiem un neveiksmēm. Pēc izrādes noskatīšanās atziņas: "No nepatikšanām var izvairīties." "Lai kaut kas sanāktu, ir jāmēģina." "Nevajag padoties, bet mēģināt vēl.".
Bildes

Publicēts piektdien 14. oktobrī

     11.10.2022. RKV zēnu volejbola komanda izcīnīja uzvaru volejbola sacensībās un iekļuva Rīgas Ziemeļu rajona skolu finālsacensībās, kur trešdien, 12.10.2022. izcīnīja 2. vietu.
Apsveicam un lepojamies!

Publicēts trešdien 12. oktobrī

     11. oktobrī 5.a,b,c; 6.a,b; 7.a,b klašu skolēni noskatījās Jāņa Znotiņa izrādi "Klusētāji". Izrāde ir par cilvēku vienaldzību un tās drūmajām sekām. Kāpēc bieži vien izvēlamies klusēt, kad patiesībā būtu vajadzējis iesaistīties un runāt? Vai tiešām runāšana vienmēr ir sudrabs un klusēšana – zelts? Izrādē darbojas trīs jauni cilvēki – Santa, Krišjānis un Ikars, kuri atcerēsies skolas laiku un pastāstīs par kādu satraucošu notikumu, kas ar viņiem atgadījies, kad viņi mācījās vienā klasē. Par skatuvi šoreiz ir izvēlētas trīs klašu telpas, stāsta varoņiem mainoties vietām un ik pa laikam sastopoties. Tādejādi katra no skatītāju grupām redzēja to pašu un tomēr citu izrādi.
Tas bija negaidīti un interesanti, izrādās… teātris var būt neparasts, tā komentēja jaunie skatītāji.
Paldies radošai Istabas teātra komandai!
Bildes

Publicēts trešdien 12. oktobrī

     10. oktobrī RKV nonāca koprades projekts "Šalle Latvijai". Unikālā šalle ir bijiusi visos Latvijas novados un tagad atgriežas Rīgā. RKV adītājiem - skolēniem, pedagogiem, darbiniekiem un vecākiem bija iespēja uzsākt Rīgas adīšanas tūri. Svinīgā pasākumā tika demonstrēta šalle, kurā piedalījās 6.a,b,c, 7.a,b,c klašu skolēni. Līga Rušiņa, projekta autore, pastāstīja par koprades ideju un tās veiksmēm. Visas dienas garumā skolā tika organizētas adīšanas meistardarbnīcas, ko vadīja dizaina un tehnoloģijas skolotāja Ilze Jaunpertoviča. Meistardarbnīcās aktīvi piedalījās pamatskolas un vidusskolas klašu skolēni. Pilnīgi visiem interesentiem bija iespēja pamēģināt adīt. Sākumskolas skolēni, klašu audzinātāju pavadībā, apskatīja unikālo rokdarbu. Koprades projektā “Šalle Latvijā” savu valdziņu ieadīja 89 dalībnieki. Kopā ar adījumu ceļo ādas albums. Albumā tika fiksēti visu adītāju vārdi un neliels ieraksts par skolu, tās vēsturi un vērtībām. Ierakstu veica Nansija Gūtmane. Tā bija spraiga, aktīva un ļoti piepildīta diena, jo pilsoniskā līdzdalībā pagātnes tradīcijas paņēmām šodien, lai saglabātu kultūrvērtības nākotnei!
Sirsnīgs paldies visiem projekta autoriem un dalībniekiem!
Bildes

Publicēts piektdien 7. oktobrī

     6.oktobrī 10.b klases skolēni apmeklēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstādi: B kā baroks. Izstāde veltīta aizmirstam, bet šodien aktuālam kultūras mantojumam – barokam.
     Skolēniem bija iespēja iedziļināties 17.gs. kultūras procesos, izpildot uzdevumu lapu Kultūrā un mākslā I un Dizainā un tehnoloģijās I. Būtībā tā bija starpdisciplināra mācību stunda izstāžu zālē.
     Sākotnēji domājot, ka izstādē būsim 15 minūtes, skolēni pavadīja pusotru stundu un viņiem patika būt kopā ar klases biedriem, uzzinot kaut ko jaunu, tā komentēja jaunieši.

Publicēts ceturtdien 6. oktobrī

     No 22. septembra līdz 5. oktobrim RKV norisinājās ikgadējie Rīgas ielu projekti kā starpdisciplinārā metode (angļu valoda, vēsture, kultūra un māksla) - skolēni tūrisma gidu lomās: 11. klasēm "Viduslaiku Rīga," 12. klasēm - "Rīga - jūgendstila pērle."
Bildes

Publicēts trešdien 5. oktobrī

     30.09.2022. notika RKV Skolēnu prezidenta vēlēšanas. Par RKV Skolēnu domes prezidenti ir ievēlēta Anete Jaunozola (11.d klase) un viceprezidentu - Aleksis Ulmanis (11.d klase).
APSVEICAM!

Publicēts pirmdien 3. oktobrī

info

     Šonedēļ, no 03.10.22 līdz 09.10.22 Rīgā norisinās korejiešu nedēļa ("Korean week"), kuras ietvaros ir iespējams apmeklēt vairākus Korejas vēstniecības rīkotus pasākumus. Rīgas Kultūru vidusskolas skolēniem pirmdien (03.10.22) bija iespēja apmeklēt korejiešu tradicionālās dejas meistarklasi, kur ne tikai apguvām tradicionālo deju "Kangkangsoowollae", bet arī stiprinājām Korejas un Latvijas kultūru saiknes. Otrdien (04.10.22), apmeklējot koncertu "Feel the Rythm: Korea & Latvia", bija iespējams redzēt un dzirdēt tradicionālās un mūsdienu, korejiešu un latviešu dziesmas un dejas, kur noslēguma izpildījumā tika apvienotas abas kultūras. No šiem pasākumiem aizgājām pozitīvu emociju pārpildītas un ceram uz ciešu Korejas vēstniecības un RKV sadarbību arī nākotnē.
Personīgais ieguvums: Apmeklējot šos pasākumus, mēs dziļāk iepazinām kultūru un radās lielākā interese to izpētīt. Izmantojot šo iespēju apmeklēt pasākumus, mēs saskatījām kopīgo un atšķirīgo rietumu un austrumu kultūrās, kas lika emocijām sist augstu vilni.
     - Ksenija Ohota, Alise Noze, Karīna Ganiņa, Alise Krista Barakauska no 12.a klases

Publicēts trešdien 28. septembrī

info

Relīze

1. semestra starpvērtējums!

1. semestra starpvērtējuma datums - ceturtdiena, 20.10.2022.

Publicēts pirmdien 26. septembrī

     Saulainā 23. septembra piektdienā RKV stadionā notika sportisks pasākums "Ģimene sporto". Pasākumā piedalījās RKV 1. - 3. klašu skolēni kopā ar saviem vecākiem, brāļiem un māsām. Pasākums bija kupli apmeklēts. Skolēni kopā ar saviem vecākiem spēlēja rotaļas, sporta spēles, skrēja veiklības stafetes un aktīvi izvingrojās "Spēka laukumā". Jau par tradīciju kļuvušais pasākums Rīgas Kultūru vidusskolā bija daudz pozitīvām emocijām bagāts, aktīvi piedalījās gan lieli, gan mazi sportot gribētāji. Sportiskā pasākuma beigās bērni saņēma saldējumus un vecāki bērnu paštaisītās apsveikuma kartiņas.
Paldies bērniem, vecākiem un klašu audzinātājiem par dalību pasākumā "Ģimene sporto".
Bildes

Publicēts piektdien 23. septembrī

     No 26. līdz 28. septembrim skolā notiks foto sesija ar "Mārītes foto kompānija". Skolas padomes vecāki 5. septembrī ar balsojumu izvēlējās šo kompāniju. Pie klašu audzinātājiem ir pieejamas fotografēšanās atļaujas. Tās paņem skolēni, vecāki paraksta, atstāj sev autorizācijas daļu, lai pēc tam var veikt individuālo pasūtījumu. Lūdzu nepazaudēt lietotāja numuru un paroli, kas ir fotografēšanās atļaujā!
     Fotografēšanās grafiks
     RKV klašu izvietojums kopējā fotogrāfijā 27.09.2022.plkst.10:30 sporta laukumā (ja līst lietus sporta zālē)

Publicēts trešdien 21. septembrī

info

     Ja esi aktīvs, radošs un atbildīgs 10. - 12. klases skolēns, tad piedalies RKV Skolēnu domes prezidenta vēlēšanās 30.09.2022. Pirms tam aizpildi pieteikuma anketu un veido video vizītkarti 2min. garu.
Skolēnu domes prezidenta kandidāta anketa

Publicēts pirmdien 19. septembrī

     14.09. un 15.09. norisinājās Ziemeļu rajona kvalifikācijas un fināla sacensības futbolā 4. - 5. klasēm, kur RKV ieguva godalgoto pirmo vietu. Priekšsacīkstēs pārliecinoši pārspējot Rīgas 10. un Rīgas 66. vidusskolas iekļūstot finālā. Abās fināla spēlēs puiši parādīja savu meistarību piespēlēs, pretinieku apvadīšanā un, protams, vārtu gūšanā, kas garantēja mums pārliecinošas uzvaras finālspēlēs pār pārējām komandām.
     Apbalvošanā katrs no dalībniekiem saņēma zelta medaļu un komanda kopā ar skaļām ovācijām pacēla pirmās vietas kausu, kurš bija godam nopelnīts.

Publicēts piektdien 16. septembrī

     RKV 11. un 12.klašu skolēni piedalās projektā "Esi kā Einšteins". Autoskola "Einšteins" piedāvā saņemt stipendiju autovadītāja apliecības iegūšanai. 11. un 12. klašu skolēni spēs piepildīt sapni par autovadītāja apliecības iegūšanu, uzlabojot mācību rezultātus un sekmes. Projekta ietvaros, 11. un 12. klašu skolēniem 1. septembrī jau saņēma pierakstu klades, bet galvenais projekta mērķis ir trīs labākajiem 11. un 12. klašu skolēniem, pēc vidējā vērtējuma, dāvināt stipendijas. Pēc 1. semestra, apkopjot informāciju par labāko vidējo vērtējumu skolā, labākais skolēns iegūs 500 EUR stipendiju B kategorijas autovadītāja apliecības iegūšanai Autoskolā Einšteins,
2. vietas ieguvējs iegūs 200 EUR, bet 3. vietas ieguvējs 100 EUR stipendiju.
Šis projekts noteikti motivē skolēnus mācīties labāk un cels skolas kopējo reitingu.
Video

Publicēts piektdien 16. septembrī

     14.09. RKV piedalījās ik trešdienas rīta sanāksmē, lai pilveidotu izglītības saturu atbilstoši kompetenču izglītības prasībām, pamatojoties uz "Kompetenču pieeja mācību saturā" (Skola2030).
     Kompetenču pieeja būtībā nozīmē, ka mācību process tiek veidots tā, lai skolēns spētu saskaņoti izmantot zināšanas un prasmes reālās, neierastās dzīves situācijās. Proti, nevis mācoties tikai iegaumēt zināšanas, bet izprast tās un spēt izmantot savā tālākā darbībā.
     Jaunā pieeja paredz salīdzinoši lielu skolu autonomiju un starpdisciplināriem projektiem bagātu mācību procesu, tāpēc pedagogi dalījās ar iegūto pieredzi IAC organizētos kursos "Pilsoniskā audzināšana", kas sakrīt ar skolas audzināšanas prioritāti 2022./2023.mācību gadā. Skolas atbalsta komanda iepazīstināja ar "Emocionālais atbalsts stresa situācijās" kursa programmu.
Paldies kolēģiem par jaunu ierosmi mācību un audzināšnas procesā!

Vecāku sapulces!

     Klašu vecāku sapulces septembrī!

Publicēts piektdien 3. jūnijā

     Vismaz līdz 18. novembrim Rīgas Zoodārza Tropu mājas gaitenī apskatāmi Bērnu un Jauniešu centra "Rīgas Skolēnu pils" organizētā Rīgas interešu izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkursa - izstādes "Spalvas, zvīņas, kažoki - 2" labākie darbi.
     No Rīgas Kultūru vidusskolas apskatāmi šādi darbi: "Rožu vardes" (Katrīna Marta Kapakle, 7.a); "ZOO kafejnīcā" (Līna Jakubāne, 9.a); "Izsole par pasaules pēdējo strausu" (Dana Šiballo, 10.b); "Aizmirstie plēsēji, drakons" (Elīza Saule Jansone, 10.a).
Apsveicam ar radošiem panākumiem! Vizuālās mākslas skoloāja Izolde Cēsniece-Suipe.

info

Par skolēna e-karti

     info Informācija par skolēna e-karti šeit.