Izglītības programmas


Mācību programma pamatskolā (1. - 9. klasei)

Izglītības programma vidusskolā

../ico/pdf.gif Vispārējās vidējās izglītības programmas padziļināto un specializēto kursu piedāvājums sākot ar 2020./2021. m.g.

VISPĀRĒJĀ VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA - Valodu programma

Vidusskolā iespējams izvēlēties japāņu, ķīniešu, angļu, franču, spāņu, arābu un krievu valodu.

../ico/pdf.gif Valodu programmas mācību plāns

VISPĀRĒJĀ VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA - Vispārizglītojošā virziena programma

No 2007. /2008. mācību gada, Rīgas Kultūru vidusskola piedāvā vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu.

../ico/pdf.gif Vispārizglītojošās programmas mācību plāns

VISPĀRĒJĀ VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA - Vispārējā vidējā izglītība matemātikas, dabaszinību un tehnikas virzienā

Rīgas Kultūru vidusskola programmu piedāvā no 2010. /2011. mācību gada, šajā novirzienā skolēni padziļināti apgūst:
    A - matemātiku, fiziku
vai
    B - ķīmiju, bioloģiju.

../ico/pdf.gif Matemātikas programmas mācību plāns

VISPĀRĒJĀ VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA - Vispārējā vidējā izglītība kultūras un producēšanas virzienā

No 2015. gada 1. septembra, Rīgas Kultūru vidusskola piedāvā licencētu Vispārējās vidējās izglītības profesionālā virziena programmu KULTŪRA UN PRODUCĒŠANA (izglītības programmas kods 31014011)

../ico/pdf.gif KULTŪRA UN PRODUCĒŠANA izglītības programmas mācību plāns