Brīvlaiki


Info

Atbilstoši 11.03.2021. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 157 "Noteikumi par 2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku" 2021./2022. m.g. izglītojamiem ir šādi brīvdienu laiki: