Brīvlaiki


Info

Atbilstoši 18.01.2022. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 41 "Noteikumi par 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku" 2022./2023. m.g. izglītojamiem ir šādi brīvdienu laiki: