Uzņemšana 10. klasē!

Stundu laiki


Uzņemšana brīvajās vietās Rīgas Kultūru vidusskolā 11. klasē! Pieejamas brīvas vietas šādos virzienos: VALODAS (angļu, franču, spāņu, krievu, japāņu, ķīniešu); DABASZINĀTNES – M variants (Matemātika); DABASZINĀTNES – P variants (Programmēšana, sadarbībā ar RTU). Par uzņemšanu interesēties pa tālruni 67381399 vai rklvs@riga.lv

Informāciju par uzņemšanu 1.klasēs
Informāciju par uzņemšanu vidusskolā

     Noslēgusies Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa – izstādes "Zeme mūsu rokās" 1. kārta. Konkursa dalībnieki mākslas darbos pauž prieku par dabas skaistumu, par cilvēku attiecībām, atbildīgu un saudzīgu attieksmi pret zemi un cilvēkiem uzticētajām dabas bagātībām.

     RKV ir kultūru daudzveidība, tolerance, jaunrade, sadarbība un mācīšanās izaugsmei. Skolā ir daudzpusīgas jaunrades iespējas un aktīva Skolēnu dome. Tuvojoties 4. maija svētkiem Skolēnu domes pārstāvjiem un skolas direktorei ir iespēja tiešsaistē tikties ar Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu.
Lasīt vairāk

     RKV ir kultūru daudzveidība, tolerance, jaunrade, sadarbība un mācīšanās izaugsmei. Skolā ir daudzpusīgas jaunrades iespējas un aktīva Skolēnu dome. Tuvojoties 4. maija svētkiem Skolēnu domes pārstāvjiem un skolas direktorei ir iespēja tiešsaistē tikties ar Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu.
Lasīt vairāk

     Ceturtdien 29. aprīlī Rīgas Kultūru vidusskolas Skolēnu domes pārstāvji piedalījās ikgadējā Rīgas Skolēnu domes 20. kongresā – šogad kongress notika attālināti. Estere Elizabete Gerdena (12.b) pārstāvēja Rīgas Kultūru vidusskolu un balsoja par jauno RSD sasaukumu un tā prezidentu. 10.b. klases skolēns Ralfs Kārkliņš tika ievēlēts par RSD Ārējo sakaru daļas vadītāju.
Apsveicam un novēlam darbīgu gadu Rīgas Skolēnu domē!
Lasīt vairāk

Vairāk
area1 area2