Uzņemšana 10. klasē - rezultāti!

Pretendentu saraksts šeit
20. vai 21. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 16.00 pretendentu sarakstā (zaļā krāsā) minētie skolēni iesniedz skolā uzņemšanai nepieciešamos dokumentus:
     - iesniegums (skolas veidlapa )
     - apliecība par pamatizglītību
     - pielikums apliecībai par pamatizglītību (sekmju izraksts)
     - bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u) – ko skola izsniedza 9. klasi beidzot.

Stundu laiki


Pretendentu saraksts šeit
20. vai 21. Jūnijā no plkst. 9.00 līdz 16.00 pretendentu sarakstā (zaļā krāsā) minētie skolēni iesniedz skolā uzņemšanai nepieciešamos dokumentus:
     - iesniegums (skolas veidlapa )
     - apliecība par pamatizglītību
     - pielikums apliecībai par pamatizglītību (sekmju izraksts)
     - bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u) – ko skola izsniedza 9. klasi beidzot.

     18. maijā Rīgas Kultūru vidusskolā viesojās Spānijas vēstnieces Latvijā Pirmais padomnieks Hosē Andress Santos Errans (José Andrés Santos Herrán) un Ilze Konevāla – kultūras asistente un administrātore. Vizītes tēma – Dialogs par Eiropas Savienības vērtībām.
Paldies spāņu valodas skolotājiem Jimena Gonzalez Urrea un Maksimam Gatauļļinam par tulkošanu.
Bildes

     Izlaidums 10. jūnijā Dzegužkalna estrādē 9. klasēm plkst. 12:00 un 12. klasēm plkst. 15:00
Neapstājies! Ej!
Tu vēl nezini, cik daudz ceļu pasaulei
(I. Ziedonis)

     19.05.2022. 9. klasēm notika Pēdējās mācību dienas pasākums. 8.klases skolēni un audzinātājas bija veikušas pārdomātu atskatu par 9.klašu skolēniem un deva nozīmīgus padomus tālākam izglītības posmam.
Paldies visiem par lieliskajiem priekšnesumiem!
Īpašs paldies Elitai Rudzītei par atraktīvo priekšnesuma ideju!

     31.05.2022. RKV notika Zaļumballe 1. - 12.klasēm. Pasākumam bija divas daļas. Pirmajā: koncerts, kurā piedalījās Rīgas Kultūru vidusskolas Interešu izglītības kolektīvi un īpašais viesis saksofona virtuozs Arnis Graps. Šajā daļā tika apbalvoti skolēni par labām un teicamām sekmēm. Pateicības par atsaucību un sadarbību saņēma vecāki un skolotāji.
     Otrajā daļā - dejas un rotaļas, kurās piedalījās visi klātesošie.
Paldies visiem skolēniem, pedagogiem, kuri piedalījās un organizēja Zaļumballi!
Īpašs paldies mūziķiem: Arnim Grapam, Edgaram Galzonam, Ilvaram Manfeldam un liels paldies skolas direktorei Dacei Lazdai!
Lai Zaļumballes ideja kļūst par skolas tradīciju!

     13. maijā plkst.17:00 Rīgas Kultūru vidusskolā notika Žetonvakars "Pērļu gaismā".
Paldies 1. klašu skolēniem par apsveikumu!
Paldies visiem 12. klašu skolēniem par asprātīgajiem video!
Paldies 11. klašu skolēniem par apsveikumiem un vokāli instrumentālajam ansamblim par muzikālo noformējumu!

Bildes

Vairāk
area1 area2